ეკა ყიფიანი

საკომუნიკაციო სააგენტო “JWT მეტრო“, კრეატიული დირექტორი