გიორგი ქვლივიძე

საკომუნიკაციო სააგენტო „Holmes and Watson” არტ დირექტორი